Naast de VVD willen ook PvdA en CDA een nieuwe versie van de bewaarplicht telecomgegevens introduceren. Het kabinet werkt al aan een wetsvoorstel dat de bewaarplicht opnieuw zou invoeren.

De partijen willen wel strengere waarborgen die ervoor moeten zorgen dat de privacy van de gemiddelde burger niet wordt geschonden. Een rechter schrapte onlangs de Wet bewaarplicht telecomgegevens omdat er onvoldoende waarborgen in de wet waren opgenomen die de privacy beschermden.

"De balans moet duidelijk zijn: we willen veiligheid, en we willen privacy", zegt PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug tegen NU.nl. Zij zegt geen probleem te hebben met de opslag van internet- en telefoongegevens door providers, als de toegang tot die gegevens maar voldoende wordt beperkt.

Vernietigd

"Het gaat om gegevens die providers toch al opslaan", zegt zij. Onder de bewaarplicht vielen onder meer metadata over welke telefoonnummers met elkaar hebben gebeld en met welke zendmasten mobiele telefoons contact hebben gehad. Op basis van die gegevens kan de locatie van telefooneigenaren worden ingeschat.

De gegevens die onder de bewaarplicht vielen, worden door providers sowieso al opgeslagen voor bedrijfsdoeleinden, zegt Oosenbrug. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) bevestigde dinsdag dat alle gegevens die niet meer nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden, door providers moeten worden vernietigd. 

De nieuwe bewaarplicht zou providers opnieuw verplichtstellen om gegevens over telefoonverkeer minstens twaalf maanden en gegevens over internetverkeer minstens zes maanden op te slaan. Volgens Oosenbrug hebben providers de metadata vaak toch al langere tijd nodig voor facturering en klantenservice, en zorgt de bewaarplicht dan ook niet voor veel langere opslag van data.

Haast

Ook het CDA wil dat er een nieuwe bewaarplicht komt, al zegt de partij nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het voorstel van het kabinet omdat het gehele wetsvoorstel nog niet naar de Tweede Kamer is gezonden. De partij wil in ieder geval op zoek naar een manier om providers opnieuw gegevens te laten opslaan. 

Een internetconsultatie over de nieuwe bewaarplicht werd eind 2014 afgerond. "Dat is inmiddels bijna 3 maanden geleden, hier moet haast mee worden gemaakt", zegt CDA-Kamerlid Peter Oskam.

Ook de Tweede Kamerfractie van de VVD wil "tempo maken" met het nieuwe wetsvoorstel, zei Kamerlid Jeroen van Wijngaarden eerder. "Dankzij de bewaarplicht telecomgegevens zijn misdaden opgelost die een grove inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van Nederlanders."

Bewijs

Groenlinks zei onlangs juist blij te zijn met het afschaffen van de bewaarplicht. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren had voor de uitspraak van de rechter al een wetsvoorstel in voorbereiding dat een einde zou maken aan het bewaren van telecomgegevens.

Ook D66 is sceptisch over het nut van een nieuwe bewaarplicht. Kamerlid Kees Verhoeven zegt dat hij woensdagochtend tijdens een debat in de Tweede Kamer bewijs voor de effectiviteit van de bewaarplicht wil horen. "Als het kabinet of de politie en justitie niet goed kunnen onderbouwen waarom een wet bewaarplicht nodig is, dan steunen we het niet", zei hij dinsdag.

Oosenbrug (PvdA) wil tijdens het debat meer te weten komen over het gebruik van de bewaarplicht in de opsporing. Zij wil bijvoorbeeld horen in hoeveel gevallen historische telecomgegevens hebben geleid tot het oppakken en veroordelen van criminelen.

Oskam (CDA) zegt te willen weten wat voor gevolgen het schrappen van de bewaarplicht op lopende rechtszaken heeft. Minister Van der Steur waarschuwde dinsdag in een kamerbrief voor "ernstige gevolgen" op de opsporing van criminelen. "Bepaalde vormen van criminaliteit zijn nagenoeg uitsluitend op te sporen door het gebruik van historische telecommunicatiegegevens", schreef hij.