'Providers moeten zelf afwegen of ze data bewaarplicht behouden'

Providers moeten zelf afwegen of ze gegevens die in verband met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens zijn opgeslagen, blijven bewaren. De bewaarplicht werd vorige week geschrapt door een rechter.

"De aanbieders moeten in samenwerking met het Agentschap Telecom die afweging maken", stelt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegenover NU.nl na uitspraken van plaatsvervangend minister Blok in de Eerste Kamer.

Eerder leek uit de uitspraken van Blok op te maken dat providers eerder bewaarde gegevens mochten verwijderen, maar de woordvoerder zegt nu dat het ministerie daar geen uitspraken over kan doen. 

Alle Nederlandse providers zeiden eerder al te stoppen met het bewaren van 'metadata' van klanten, behalve in de gevallen waar dat bijvoorbeeld nodig is voor het opstellen van facturen. Het was echter nog onduidelijk of in het afgelopen jaar verzamelde gegevens ook mochten worden verwijderd.

Verschil

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dinsdag dat gegevens die providers voor hun eigen bedrijfsvoering opslaan nog wel mogen worden opgevraagd door opsporingsdiensten, zonder tussenkomst van een rechter. 

"In de komende periode zal duidelijk moeten worden welke gegevens er nog wel en welke gegevens er niet meer voor bedrijfsvoering bewaard zullen worden", aldus het OM. "De gegevens die worden bewaard ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde bewaarperiodes kunnen significant verschillen per aanbieder."

Privacy

De rechtbank in Den Haag besloot dat dat een te grote inbreuk op de privacy was en stelde de bewaarplicht daarom buiten werking. Minister Blok wil in de zomer een wetsvoorstel indienen waarmee een nieuwe bewaarplicht tot stand zou komen. 

Onder die nieuwe wet zouden gegevens bij verdenking van minder ernstige misdrijven minder lang mogen worden ingezien, en zou bovendien altijd goedkeuring moeten worden gegeven door een rechter.

Het is onduidelijk hoe lang providers gegevens over de internet-, telefoon- en locatiegeschiedenis van klanten nog precies opslaan. Uit een inventarisatie van Computerworld bleek dinsdag dat providers nog maandenlang opslaan met welke telefoonmasten mobiele telefoons contact hebben gehad. Zo kan een ruwe schatting van de locatie van klanten worden gegeven.

Lees meer over:
Tip de redactie