De Europese Commissie heeft besloten dat lidstaten van Europa zelf mogen beslissen of ze de bewaarplicht willen behouden of invoeren.

Dat zegt Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos tegenover persbureau Reuters. Eerder besloot het Europees Hof al dat een Europese versie van de bewaarplicht onwettig was.

"De Europese Commissie heeft geen plannen om een nieuw voorstel te presenteren", aldus Avramopoulos. Verschillende Europese lidstaten hebben na de aanslagen op het Franse satirisch tijdschrift Charlie Hebdo juist gepleit voor een strengere bewaarplicht.

"Verschillende lidstaten hebben de afgelopen maanden op nationaal niveau nieuwe wetgeving ingevoerd, en ons standpunt als Europese Commissie is heel duidelijk", zo verklaart Avramopoulos.

Nederlandse bewaarplicht

Afgelopen woensdag besloot de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse bewaarplicht is in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Gegevens over telefoongebruik, zoals welke nummers met elkaar hebben gebeld en wanneer, worden onder de Wet bewaarplicht twaalf maanden lang opgeslagen. Gegevens over internetgebruik, zoals wie is ingelogd met welk ip-adres, worden zes maanden lang opgeslagen.

Omdat wordt geregistreerd met welke zendmasten mobiele telefoons contact hebben, wordt ook een ruwe locatie van Nederlanders vastgelegd en bewaard.

Gestopt

De rechter vindt onder meer dat de verzamelde gegevens te gemakkelijk toegankelijk zijn bij misdrijven die niet zeer ernstig zijn. De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt hierdoor buiten werking gesteld.

Alle Nederlandse internet- en telecomproviders zijn inmiddels gestopt met de bewaarplicht.

Nederlandse bewaarplicht telecomgegevens geschrapt door rechter