De Europese landen willen de extra kosten voor bellen, sms'en en mobiel internetten in een ander Europees land verlagen, maar niet helemaal opheffen. 

De Europese ministers nemen daarmee een ander standpunt in dan het Europees Parlement (EP), dat vorig jaar al instemde met een voorstel van voormalig eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) om de roamingkosten dit jaar helemaal af te schaffen.

De lidstaten vinden dat consumenten alleen binnen een nog te bepalen limiet moeten kunnen bellen en internetten zonder extra kosten. Wanneer dat tegoed is opgebruikt mag een provider wel kosten in rekening brengen. Dat bedrag moet wel een stuk lager liggen dan de huidige tarieven.

De nieuwe maatregelen zouden vanaf 2016 in werking treden. In 2018 zou er vervolgens gekeken moeten worden of de roamingkosten verder moeten worden teruggebracht.

Om nieuwe Europese regelgeving aan te nemen moeten zowel de Europese ministers als het Europees parlement akkoord gaan met de tekst. De EU-lidstaten en het EP moeten dus op zoek naar een compromis.

Roamingkosten

Netneutraliteit

De Europese landen willen ook het plan voor Europese netneutraliteit afzwakken. Ze willen het principe van netneutraliteit wel instellen, maar internetproviders mogen tot op zekere hoogte toch onderscheid tussen verschillende typen internetverkeer maken.

In Nederland geldt er al sinds 2012 netneutraliteit, waardoor internetproviders specifiek verkeer niet extra mogen belasten, blokkeren of langzamer mogen maken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan extra geld te vragen voor toegang tot Whatsapp, Youtube langzamer door te geven dan een andere dienst of bepaalde apps of sites blokkeren.

Belediging

D66-europarlementariër Marietje Schaake stelt dat de voorstellen van de Raad "elke ambitie missen". "Een paar MB per dag aanbieden in plaats van het volledig afschaffen van roaming is een forse belediging voor het Europees Parlement maar vooral voor alle Europeanen die hun telefoonrekening omlaag willen", aldus Schaake in een brandbrief (pdf), ondertekend door 126 andere europarlementariërs van diverse partijen.

Ook het afgezwakte voor netneutraliteit noemt Schaake onacceptabel. "Heldere netneutraliteitsregels zijn essentieel om internetgebruikers toegang te geven tot alle diensten. Telecomaanbieders beperken de keuze van honderden miljoenen Europeanen nog elke dag."

Consumentenbond

De Consumentenbond meldt dat het teleurgesteld is over het voorstel. "In het voorstel van de Raad van Ministers staat weliswaar dat mobiel bellen en internetten tegen het lokale tarief moet plaatsvinden, maar dat geldt alleen tot een klein aantal MB’s. Daarna moeten consumenten bijbetalen", zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

"De Europese Raad van Ministers lijkt vooral naar de telecomindustrie te hebben geluisterd. Niet naar de miljoenen consumenten die zich al jaren over de roamingtarieven beklagen."

Vijf dingen die u moet weten over roaming

Wat is netneutraliteit precies en wat zijn tegenargumenten?