Nederlanders verwachten in 2015 iets minder te zullen Facebooken dan in het vorige jaar. Instagram, Pinterest en Linkedin worden juist populairder.

Dat blijkt althans uit onderzoek van Multiscope onder bijna 9.000 mensen.

Hen werd gevraagd welke sociale netwerken ze gebruiken, en hoe vaak. Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de mensen een Facebook-profiel heeft, dat gemiddeld 5 uur en 42 minuten per week gebruikt wordt.

Ruim een jaar geleden bleek uit een vergelijkbaar onderzoek van Multiscope dat Facebook-gebruikers zes uur per week actief waren. Het aantal mensen met een profiel lag toen nog wel iets lager, op 71 procent.

Zo'n 13 procent van de gebruikers denkt Facebook in het komende jaar minder vaak te gaan gebruiken, terwijl slechts 6 procent zegt juist intensiever te gaan Facebooken. Vooral 18- tot 34-jarigen zouden het sociale netwerk minder zien zitten.

Facebook

Linkedin

Facebook blijft veruit het populairste sociale netwerk. Daarna volgt Linkedin, waar 45 procent van de mensen een account heeft en gemiddeld 1 uur en 7 minuten per week wordt gespendeerd. 

Op Twitter ligt het wekelijkse gebruik bijna twee keer zo hoog, maar heeft slechts 27 procent van de Nederlanders een profiel. Bijna de helft van de Nederlanders gebruikt Youtube, maar slechts 29 procent van de mensen heeft ook een profiel op de site. Het gemiddelde gebruik van de videosite ligt op 2 uur en 5 minuten per week.

Zo'n 11 procent van de Nederlanders heeft een Instagram-profiel. Bijna een kwart van de mensen op het fotonetwerk denkt dit in 2015 vaker te zullen gebruiken dan vorig jaar. Slechts 10 procent wil minder Instagrammen.

In Nederland heeft 13 procent van de mensen een Pinterest-account. Daarvan is vier op de vijf een vrouw.