Webwinkels mogen in principe tweedehands e-books verkopen. Wel moet voldoende moeite worden gedaan om illegale verspreiding van e-books tegen te gaan.

Dat blijkt dinsdag uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak rond e-bookwinkel Tom Kabinet. Die winkel laat gebruikers hun eigen e-books te koop aanbieden.

De site was door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) aangeklaagd vanwege auteursrechtenschending. De uitgevers vinden dat e-books alleen nieuw mogen worden verkocht.

Tom Kabinet stelt als voorwaarde bij e-bookverkoop dat het originele boek legaal moet zijn gekocht. Dit kan echter niet altijd worden geverifieerd, en ook kan niet worden gecontroleerd of de verkoper zijn eigen exemplaar verwijdert na de verkoop. 

Watermerk

Sinds 2013 worden Nederlandse e-books voorzien van een onzichtbaar watermerk. Bij illegale verspreiding kan daarmee worden getraceerd van wie het boek afkomstig is. Tom Kabinet voegt een watermerk toe aan e-books die tweedehands worden verkocht, zodat illegale verspreiding kan worden tegengegaan.

Het gerechtshof bepaalt dat de tweedehands verkoop van e-books niet direct kan worden verboden, in verband met het zogenoemde Usedsoft-arrest van het Europees Hof uit 2012. Daarin werd bepaald dat digitale software met een onbeperkte licentie mocht worden doorverkocht, mits de originele gebruiker zijn eigen kopie onbruikbaar maakt.

Het is volgens het Amsterdamse hof nog niet zeker of de verkoop van e-books ook door dit arrest wordt geraakt. Dat kon in de lopende zaak nog niet worden vastgesteld, maar moet blijken uit een aparte bodemprocedure.

Schade

De verkoop via Tom Kabinet moet echter wel worden gestaakt, oordeelt de rechter, omdat hier ook illegaal bemachtigde boeken kunnen worden verhandeld. Hoewel de webwinkel zegt hierop te controleren, kan de illegale verkoop van e-books niet voldoende worden bestreden.

Tom Kabinet kan volgens de rechter niet worden gezien als "neutrale" doorverkoper, zoals Marktplaats. Omdat de site een commissie over alle verkopen ontvangt, zou er een stimulans zijn om ook illegaal verkregen e-books te verkopen.

Het Hof oordeelt dat voldoende aannemelijk dat uitgevers schade lijden door de illegale doorverkoop via Tom Kabinet. Als de site zijn verkoop niet staakt, dan geldt een dwangsom van 1.000 euro per dag tot een maximum van 300.000 euro. Tom Kabinet beraadt zich met zijn advocaat op het vonnis, en bekijkt of het nadere aanpassingen aan zijn verkoop- en controlemethodes moet toevoegen.

Het NUV zegt blij te zijn met het oordeel. "Ook vandaag bleek dat er nog steeds aanbieders zijn met meer dan duizend e-books en dat een verkoper een en hetzelfde e-book, waarvan niet eens een legale versie bestaat, drie keer aanbiedt", aldus het verbond dinsdag in een verklaring.