Rockstar, een gezamenlijk patentbedrijf van onder meer Apple, Microsoft en Sony, gaat voor 900 miljoen dollar al zijn patenten verkopen.

Dat meldt The Wall Street Journal.

Rockstar is een consortium dat is opgericht door Apple, Blackberry, Ericsson, Microsoft en Sony. Het consortium nam patenten over het failliete technologiebedrijf Nortel. De patenten werden vervolgens ingezet in rechtszaken tegen onder meer Google, Huawei, Asus, ZTE, HTC, Samsung en LG.

Nu de patentstrijd tussen de verschillende grote smartphonemakers is bekoeld, worden de patenten van de hand gedaan. Met ruim vierduizend patenten wordt vrijwel het hele origineel gekochte portfolio verkocht aan RPX. Dat bedrijf handelt in patenten.

Miljarden

Rockstar verkoopt de patenten voor 900 miljoen dollar. Voor het volledige portfolio van zo’n zesduizend patenten betaalde Rockstar in 2011 zo’n 4,5 miljard dollar. Google bood destijds ook op die patenten, maar verloor de strijd van het consortium.

De overgebleven tweeduizend patenten zijn in 2011 al onder de Rockstar-oprichters verdeeld. De patenten zullen door RPX weer worden doorverkocht aan een syndicaat waar onder meer Google en Cisco deel van uitmaken, meldt The Wall Street Journal.

Rechtszaken

Oorspronkelijk was het de bedoeling de patenten van Rockstar middels een licentie aan andere bedrijven beschikbaar te stellen. Die bedrijven weigerden, waarop de patenten in de rechtszaal tegen die concurrenten werden ingezet.

De zaken tegen Google en Cisco zijn inmiddels geschikt. Zaken die Rockstar nog tegen Samsung, LG en HTC heeft lopen zullen worden geschrapt.

Hoe de patentoorlog van Apple en Samsung met een sisser afloopt