Google heeft inmiddels 11.592 particuliere verwijderverzoeken ontvangen vanuit Nederland. 

Dat blijkt uit het halfjaarlijkse transparantierapport dat het bedrijf maandagavond heeft gepubliceerd.

Hierin worden zowel de particuliere verzoeken als aanvragen vanuit overheden bijgehouden.

Sinds mei van dit jaar kunnen Europeanen zelf een verzoek indienen om bepaalde zoekresultaten op Google te laten verwijderen. 

Verwijderingspercentage

Daarvoor zijn door Nederlanders inmiddels 11.592 verzoeken ingediend, met betrekking tot 42.621 url's. Daarvan konden 36.273 url's volledig door Google beoordeeld worden.

Het bedrijf besloot bij 15.081 url's tot verwijdering over te gaan, een percentage van 41,6 procent.

In totaal ontving Google in Europa tot op heden 189.238 verwijderverzoeken. Die hadden betrekking op 684.419 url's, waarvan er inmiddels 226.788 uit de zoekresultaten van Google verwijderd zijn. 

Overheidsinstanties

Over verzoeken vanuit de Nederlandse overheid zijn enkel cijfers tot en met eind december 2013 bekend. In de zes maanden daarvoor ontving Google slechts 12 verwijderverzoeken vanuit overheidsinstanties.

Nederlandse wetshandhavende instanties verzochten Google in de periode januari tot en met juni 2014 75 keer om persoonlijke gegevens van bepaalde gebruikers te overhandigen.

In 82 procent van de gevallen stemde het bedrijf hiermee in. In de eerste helft van 2013 ging het nog slechts om 45 verzoeken. In heel 2013 ontving Google er 98.

Wat houdt het recht om vergeten te worden precies in?