Xs4all eist dat minister Ivo Opstelten (Justitie) de bewaarplicht inperkt. Alleen personen voor wie de gegevens strikt noodzakelijk zijn om ernstige criminaliteit te voorkomen of op te sporen zouden toegang moeten hebben tot de data.

Dat laat Xs4all schriftelijk (pdf) weten aan minister Opstelten. De provider wil ook dat een rechter-commissaris toestemming geeft voor het inzien van de gegevens. Xs4all geeft de minister tot 31 december, 14.00 uur om het verzoek in te willigen. Gebeurt dat niet, dan stapt de internetprovider mogelijk naar de rechter. 

De Europese richtlijn waarop de Nederlandse wetgeving is gebaseerd, werd onlangs door het Europees Hof ongeldig is verklaard. Het kabinet werkt dan ook al aan een afgezwakte vorm van de wetgeving, maar in de tussentijd blijven de huidige regels van kracht.

Xs4all wil dat de schade van de 'oude' wetgeving zo veel mogelijk wordt beperkt: "We kunnen onmogelijk doen alsof er niets aan de hand is, de huidige situatie staat overduidelijk op gespannen voet met de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat."

Eerder maakten diverse andere organisaties al bekend een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse staat. De organisaties willen via het kort geding afdwingen dat de bewaarplicht onmiddellijk komt te vervallen. 

Metadata

De bewaarplicht zorgt ervoor dat providers zogenoemde metadata over internet- en telefoonverkeer moeten bewaren. Dat is het gros van de data die geen betrekking op de inhoud van gesprekken of bijvoorbeeld verstuurde berichten heeft. 

De halverwege november door minister Opstelten aangekondigde wijzigingen aan de bewaarplicht zouden volstaan om de wet te laten voldoen aan de huidige Europese regelgeving. Het zou hierdoor niet nodig zijn om de wet in zijn geheel in te trekken.