Een Britse rechtbank heeft geoordeeld dat grootschalige dataverzameling door de inlichtingendienst GCHQ legaal is.

De uitspraak werd gedaan door het Investigatory Powers Tribunal (IPT) in Londen, een rechtbank die toezicht houdt op de Britse inlichtingendiensten. Dat meldt The Guardian vrijdag.

De zaak tegen GCHQ werd onder meer aangespannen door Privacy International, een organisatie die naar aanleiding van onthullingen door klokkenluider Edward Snowden een einde wilde maken aan het grootschalig aftappen van glasvezelkabels die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Ook Amnesty International is bij de zaak betrokken.

Onder het spionageprogramma Tempora wordt grootschalig gegevens uit glasvezelkabels verzameld en gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten als de NSA. Volgens het IPT is die verzameling niet in strijd met Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

De rechtbank doet die uitspraak op basis van geheime informatie die GCHQ heeft gedeeld. Daaruit zou zijn gebleken dat er voldoende waarborgen zijn om grootschalige privacyschending te voorkomen. GCHQ heeft het bestaan van Tempora nooit publiekelijk erkend.

Uitwisseling

Het IPT laat in het midden of communicatie van Amnesty en Privacy International illegaal is onderschept. Het tribunaal zegt ook nog verder te willen onderzoeken of het uitwisselen van gegevens met anderen op legale wijze gebeurt.

Er zijn sinds de onthullingen van Snowden tientallen spionagezaken aangespannen bij het IPT. De rechtbank heeft nog nooit in het nadeel van de inlichtingendiensten geoordeeld.

Beroep instellen is bij het tribunaal niet mogelijk, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd zaken te willen behandelen nadat de Britse rechtbank hierover heeft geoordeeld. Amnesty International en Liberty, een andere partij in de zaak, hebben aangekondigd de zaak in Straatsburg voort te zetten.