De Nederlandse opsporingsdiensten hebben in 2013 meer telefoon- en internetverbindingen afgetapt dan in 2012.

Bits of Freedom ontdekte donderdag na een Wob-verzoek dat de statistieken in juni zijn gedeeld als onderdeel van het jaarverslag van 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is niet eerder melding gemaakt van deze cijfers.

In 2013 is het aantal internettaps met 7 procent gestegen van 16.676 naar 17.806. "Deze toename valt te verklaren door de toename van het gebruik van smartphones in onze samenleving. Wanneer daar een tap op wordt gezet, gaat het technisch gezien om twee taps: één op de spraak- en één op het datakanaal", staat in het document.

Naast internettaps zet de Nederlandse overheid ook telefoontaps in, die het spraakkanaal van een telefoon aftappen. Dit aantal steeg met iets minder dan 3 procent van 25.487 naar 26.150. Het hoogste aantal werd in 2008 behaald, toen er 26.425 telefoontaps actief waren.

De stijging van het aantal telefoontaps is volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie moeilijk te duiden, omdat sommige verdachten "zeer veel nummers in gebruik hebben en deze per getapt nummer in de statistieken worden opgenomen".

Onder andere de politie, AIVD en MIVD mogen telefoons en internetverbindingen aftappen. Hier is wel een gerechtelijk bevel voor nodig.

Het aantal vorderingen gegevensverstrekking is met krap 10 procent gestegen van 56.825 naar 62.554. De grootste categorie binnen gegevensvertrekking is historische verkeersgegevens.

Vijf vragen over de Nederlandse geheime diensten