De bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens die in Nederland geldt, zou in strijd zijn met de grondwet.

Dat bericht stichting Bits of Freedom maandagmiddag. Het ministerie van Veiligheid en Justitie weerspreekt die claim.

De bewaarverplichting van dergelijke persoonsgegevens, zoals die sinds 2006 in de Europese richtlijnen stond vermeld, werd in april van dit jaar nog ongeldig verklaard door het Europees Hof van Justitie. 

Halverwege november maakte het Nederlandse kabinet echter bekend dat de Nederlandse regelgeving, die telecomproviders wel verplicht dit soort gegevens te bewaren, desondanks gehandhaafd blijft. 

Europese regelgeving

Bits of Freedom meldt nu dat de wet nooit van kracht kan blijven, omdat in Europese wetgeving anders wordt voorgeschreven. 

"In onze grondwet is geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen, niet wordt uitgevoerd", aldus de stichting. Hoogleraar internationaal recht Willem van Genugten onderschrijft dit tegenover Tweakers.

Reactie ministerie

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie laat tegenover NU.nl weten dat de wet niet ingetrokken hoeft te worden. 

Dit volgt ook niet uit de grondwet, benadrukt het ministerie. Wel wordt de bewaarplicht op bepaalde punten aangepast, zoals reeds aangegeven door minister Opstelten, waarmee wordt voldaan aan de nieuwe Europese richtlijnen.

Om die aanpassingen door te voeren is versneld een wetsvoorstel opgesteld, dat binnenkort al aan de Tweede Kamer gepresenteerd wordt.

Wetswijzigingen

Halverwege november gaf minister Opstelten al aan dat er wijzigingen aan de huidige bewaarplicht nodig zijn, maar dat het instandhouden hiervan essentieel is voor de bestrijding van zware misdrijven. 

Dat heeft het Europees Hof van Justitie ook al erkend toen het de oude richtlijnen ongeldig verklaarde, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Het gaat onder meer om een extra beveiliging tegen onnodige inzage in de persoonsgegevens. Die gegevens kunnen door de voorgestelde aanpassingen enkel na toetsing van een rechter worden ingezien. Ook moet het aantal mensen dat de gegevens in kan zien worden ingeperkt.