Minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) heeft wel oren naar de ,,alomvattende'' en eigentijdse wet die de PvdA wil op het dataverkeer. Die wet moet de privacy van de burgers op het internet beschermen.

''E-mails, sms’jes, maar ook bijvoorbeeld reisgegevens belanden in servers. Die data zijn niet goed beschermd. De huidige wet is ouderwets'', zei PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt eerder.

Modernisering is inderdaad noodzakelijk, vindt de minister. Hij wil bekijken wat er in Europees verband te regelen valt, want de zaak is grensoverschrijdend van karakter.

''Daarom zet het kabinet vol in op het tot stand brengen van een Europese Algemene verordening gegevensbescherming en een Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging'', meldde Opstelten woensdag.

Hoe Europa de data van zijn burgers wil beschermen