Veel basisscholen spelen privégegevens van hun leerlingen door aan bedrijven die lesprogramma's ontwikkelen. 

Vlak voor de zomervakantie van 2013 zeiden vier uitgeverijen, waaronder Malmberg en Noordhoff, dat de scholen geen toegang meer kregen tot het digitale lesmateriaal als ze de privégegevens niet zouden geven.

Veel scholen hebben daarop de gevraagde informatie verstrekt zonder personeel, leerlingen en ouders te raadplegen. Volgens RTL Nieuws, dat de zaak dinsdag aanzwengelde, overtreden niet alleen de uitgevers maar ook de scholen op deze manier de Wet op de bescherming persoonsgegevens.

De uitgevers koppelen informatie over de leerlingen aan hun leerprestaties bij computerlesprogramma's.

Bizar

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat educatieve uitgeverijen stoppen met het gebruik van privégegevens van leerlingen en personeel bij de ontwikkeling van lesprogramma's. Dat basisscholen die informatie überhaupt aan de uitgevers hebben verstrekt noemt de bond ''bizar''.

''Het is al ongehoord dat je de privégegevens van je personeel doorsluist naar een partij met een commercieel belang, het wordt nog ongehoorder als je dat doet zonder het ze eerst te vragen en het wordt helemaal bizar op het moment dat je hetzelfde doet met de data van schoolkinderen'', zei José Muijres van de AOb.

Niet de bedoeling

''Privégegevens zijn misschien handig voor verkoop van digitale bijspijkerpakketten, maar dat is echt de bedoeling niet. Het is aan de leraar om die suggestie te doen. Die heeft geen commercieel, maar een inhoudelijk motief.''

De PO-raad, die opkomt voor de belangen van schoolbesturen in het basisonderwijs, zegt dat scholen niet gelukkig waren met de grootschalige verstrekking van gegevens, maar dat ze wel toestemming hebben gegeven omdat anders allerlei reken- en taaltoetsen zouden wegvallen.