GroenLinks, D66 en de SP willen af van de plicht voor telecomaanbieders om alle bel- en internetgegevens van hun klanten op te slaan. Ze vinden de aanpassingen die het kabinet wil doorvoeren in de opslag van data en het gebruik ervan, niet voldoende.

Ze vinden de aanpassingen die het kabinet wil doorvoeren in de opslag van data en het gebruik ervan, niet voldoende.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks zal haar initiatiefwet om de bewaarplicht in te trekken, snel aan de Kamer voorleggen. Ze diende haar initiatief in mei in waarna de Raad van State nog advies moest uitbrengen. Aanleiding voor het voorstel was de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat dit voorjaar een streep zette door de Europese richtlijn uit 2006 voor de massale opslag van gebruiksgegevens.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) liet dinsdag weten dat hij de bewaarplicht echter overeind houdt maar wel wijzigingen doorvoert. Hij vindt de opslag belangrijk in de strijd tegen zware misdaad, zodat de opsporingsdiensten onder meer kunnen achterhalen wie wanneer contact met elkaar had. 

Steun

Coalitiepartijen VVD en PvdA steunen de minister. "Het is terecht dat de wet wordt aangescherpt, maar die data is ook nodig om criminelen op te sporen", zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt tegen NU.nl.

Het standpunt van de sociaaldemocraten is opvallend omdat Kamerlid Astrid Oosenbrug eerder pleitte voor een inperking van de bewaartermijnen. Die blijven na de wijzigingen van de minister gewoon in stand. 

GroenLinks wil eveneens dat opsporingsdiensten de telecomdata kunnen gebruiken om misdaad te bestrijden, maar dat kan volgens de partij ook al met de data die aanbieders maandenlang bewaren van klanten om facturen op te stellen. 

Cosmetisch

Van Tongeren: ''Opstelten probeert nu met een cosmetische aanpassing van de regels de bewaarplicht in stand te houden. Het hof was heel duidelijk: het massaal opslaan van deze gegevens leidt tot een zeer ernstige en omvangrijke inbreuk op de privacy van mensen.''

GroenLinks wil eveneens dat opsporingsdiensten de telecomdata kunnen gebruiken om misdaad te bestrijden, maar dat kan volgens de partij ook al met de data die aanbieders maandenlang bewaren van klanten om facturen op te stellen.

Privacy

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gaat kritisch kijken naar het vasthouden aan de bewaarplicht. De toezichthouder op de privacy moet het voorstel nog bestuderen, maar zal in ieder geval kijken of ''nut en noodzaak van het bewaren van de gegevens überhaupt zijn aangetoond''.

Ook is het CBP bezorgd over een ''glijdende schaal'', waarbij alleen wordt gekeken naar de risico's van het gebruik van gegevens, in plaats van naar de inbreuk die het bewaren op zichzelf al vormt.

Bewaarplicht telecom blijft van kracht ondanks Europese uitspraak