DEN HAAG - Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft voor de controle op e-mail en internetgebruik van werknemers een zogeheten 'raamregeling' ontwikkeld.
'raamregeling'

Hiermee probeert de organisatie meer duidelijkheid te krijgen voor werkgevers over wat wel en niet kan. Het CPB publiceert een controlelijst voor gebruik van e-mail en internet op de werkplek.

Die kunnen ondernemingsraden weer gebruiken bij het uitoefenen van hun instemmingsrecht bij controles. Veel bedrijven en organisaties zijn bezig met het opstellen van regelingen voor controles.