De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een versoepeling van de cookiewet. Internetters hoeven daarom minder vaak toestemming te geven voor cookies.

De wetswijziging moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Het gaat om een wijziging van de huidige wet rondom het gebruik van cookies op internet. Momenteel moeten sites hun gebruikers ondubbelzinnig toestemming vragen voor het gebruik van niet-essentiële cookies. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld een pop-up, waarbij gebruikers ja of nee moeten kiezen.

Minder meldingen

Door de versoepeling is een melding van het gebruik van cookies straks genoeg. Gebruikers zien dan bijvoorbeeld een balk onderin beeld die het gebruik van cookies aanduidt. Blijft de gebruiker een site met zo’n melding gebruiken, mag de eigenaar van een site van zijn instemming uitgaan.

De versoepeling geldt niet voor cookies die invloed hebben op de privacy van de consument, zoals bijvoorbeeld advertentie-cookies. Daar is nog wel expliciete toestemming van de consument voor nodig.

Wanneer de wet ook door de Eerste Kamer is, zal dat in de praktijk zorgen voor minder cookies. Mogelijk krijgen de overgebleven meldingen allemaal één standaard uiterlijk.

Overheidssites

Een ander gevolg van de stemming in de Tweede Kamer is dat overheidssites bezoekers die cookies weigeren niet langer mogen weren. Zo’n zogenoemde cookiemuur zorgt ervoor dat gebruikers die cookies weigeren sites niet kunnen bezoeken.

Overheidsinstellingen als de Belastingdienst maar ook de NPO mogen gebruikers niet langer met zo’n cookiemuur de toegang weigeren.

Hoe gaan Nederlanders om met cookiemeldingen?