Binnenkort hoeft voor geen enkele soort cookies ondubbelzinnige toestemming te worden gegeven.

Dat bleek donderdag bij een Tweede Kamer-debat over het wijzigingen van de telecomwet, waar de zogenoemde cookiewet onderdeel van is.

Kees Verhoeven van D66 verzocht minister Henk Kamp (Economische Zaken) in de wet op te nemen dat voor cookies die impact hebben op privacy expliciet toestemming moet worden gevraagd. SP was het daarmee eens, maar VVD en PvdA niet. Kamp wees het voorstel dan ook van de hand.

Expliciet toestemming vragen betekent dat er altijd ja of nee moet worden geklikt voor verder kan worden gegaan. Onder het wetsvoorstel van Kamp is het voldoende om enkel informatie over het plaatsen van cookies te tonen. Als de bezoeker vervolgens de melding negeert, wordt ervan uitgegaan dat er toestemming is gegeven.

Minder cookies

Over het wetsvoorstel wordt dinsdag gestemd. Onder de nieuwe wet hoeft voor een een stuk minder cookies toestemming te worden gevraagd. Nu moet voor alle cookies toestemming worden gevraagd, behalve technische cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een site.

In het voorstel van Kamp worden cookies die niet noodzakelijk zijn, maar ook geen of nauwelijks invloed hebben op de privacy van de consument, vrijgesproken van een toestemming. Dit moet zorgen voor minder cookiemeldingen.

Toezichthouders ACM en CBP hebben Kamp laten weten zich te kunnen vinden in het wetsvoorstel en voor de handhaving ervan geen problemen te zien. In het verleden bestond er verschil van mening bij de toezichthouders, Tweede Kamer en het kabinet.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg nog om het verbieden van het vragen van toestemming voor functionele cookies. Op die manier zou de consument weten dat wanneer er toestemming wordt gevraagd, het altijd gaat om een privacygevoelige cookie. Dit voorstel werd door andere partijen en het kabinet niet gesteund.

Standaardisering

Kamp laat de komende tijd onderzoeken of er een standaard moet komen voor cookiemeldingen zodat de informatie op dezelfde manier wordt getoond op alle websites. Daar komt de minister voor de Kerst op terug.

"De ene website gebruikt die pop-up en de andere website gebruikt die banner. Je raakt als consument toch weer de weg kwijt", zegt Kamp daar nog over.

Techniekneutraal

De minister benadrukt in zijn spreektijd ook nog dat de zogenoemde cookiewet 'techniekneutraal' is. Dat betekent dat het vragen van toestemming niet alleen geldt voor cookies, maar ook voor andere technieken waarmee informatie van de bezoekers wordt gebruikt om een profiel te maken.

Daarmee moet de wet beter bestand zijn tegen toekomstige ontwikkelingen. "We proberen met wetgeving te komen om ontwikkelingen in goede banen te leiden. We doen het zo techniekneutraal mogelijk, maar er gebeurt zo veel dat we met dingen geconfronteerd zullen worden waardoor we weer met een wijzigingsvoorstel komen", voegt Kamp daar nog wel aan toe.

Verbod op cookiemuur

Er werd tot slot gesproken over cookiemuren waardoor consumenten zonder toestemming niet meer op de site terecht kunnen. Kamp laat weten dat publieke instellingen zoals de NPO geen cookiemuur mogen gebruiken.

Ook sites die voorzien in een wettelijke plicht voor burgers, zoals het doen van belastingaangifte of het afsluiten van een zorgverzekering, mogen geen cookiemuur hanteren. Tot slot geldt het verbod op een cookiemuur voor medische instellingen.

Sharon Gesthuizen van de SP wilde ook een cookiemuurverbod voor sociale media, omdat de maatschappelijke druk om op bijvoorbeeld Facebook actief te zijn ervoor zou zorgen dat mensen cookies accepteren terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Kamp wees dat voorstel van de hand.

Hoe gaan Nederlanders om met cookiemeldingen?