De Nederlandse bitcoin-handelaar Bitonic wil via de rechter afdwingen dat bitcoins voor de wet de status van geld krijgen.

Het bedrijf heeft hiervoor de website bitcoinisgeld.org opgezet en hoopt via dit platform de rechtsgang te laten crowdfunden. Ook Stichting Bitcoin Nederland en de advocatenfirma SOLV hebben zich aangesloten bij het initiatief.

De partijen haken in op een eerdere uitspraak van een rechter in Almelo die oordeelde dat bitcoins enkel als ruilmiddel kunnen worden gezien, en niet als geld. SOLV vertegenwoordigde hierbij de aanklager.

Bitonic nam na de uitspraak contact op met de advocatenfirma om de mogelijkheden te verkennen tot een hoger beroep, zo liet Jouke Hofman van Bitonic weten aan NU.nl. 

In de zaak ewerd een schadevergoeding geëist wegens niet geleverde bitcoins, die in de periode daarna sterk in waarde toenamen. De rechter oordeelde echter dat de eiser geen recht had op een compensatie vanwege koerswijzigingen, omdat bitcoins geen echt geld zijn.

Gangbaar geld

Volgens Bitonic zijn de hiervoor aangedragen argumenten van de rechter incompleet en worden andere feiten over het hoofd gezien. De markt voor bitcoins zou zich bijvoorbeeld vrijwel gelijk als die van traditionele valuta gedragen, zoals dat er gespeculeerd wordt over waardestijgingen of -dalingen. 

De rechter zou het echter niet aangedurfd hebben om aan bitcoins de geldstatus toe te kennen, wat tot gevolg zou hebben dat zijn uitspraak in toekomstige zaken als jurisprudentie wordt gebruikt.

De wet geeft hierover niet direct uitsluitel en spreekt over gangbaar geld, waar bitcoins volgens Bitonic ook onder zouden kunnen vallen. Dit zou voordelen voor zowel consumenten, bedrijven als de overheid met zich meebrengen,meent het bedrijf.

Crowdfunding

Via de website bitcoinisgeld.org hopen de Bitcoin-organisaties en SOLV minimaal 15.000 euro op te halen, de instapkosten voor een hoger beroep.

Als er meer wordt opgehaald, wordt dit besteed aan het inhuren van experts. Donaties kunnen in euro's of met bitcoins worden overgemaakt. Op moment van schrijven is er ruim twee derde van het benodigde bedrag opgehaald.

Welk missend ingrediënt maakt bitcoin tot een succes?