ENSCHEDE - De CITO-toets voor de leerlingen van de basisschool moet worden uitgebreid met een computervaardigheidsbewijs. Dit voorstel hebben honderden onderwijsdeskundigen vrijdag gedaan op het Nationaal Informatica Onderwijs Congres 2002 in Enschede.

De deelnemers vinden dat het opdoen van computerkennis op de basisschool nu een te vrijblijvend karakter heeft. "Door een meer vakmatige benadering wordt de computervaardigheid bovendien meetbaar", zegt voorzitter H. van Leeuwen van het Nationaal Informatica Onderwijs Congres.

Volgens hem hangt de computerkennis bij kinderen nu nog te veel af van de huiselijke omstandigheden en de interesses van de docent. Door in de CITO-toets een computervaardigheidstest op te nemen kan de school aan de kinderen ook een beter onderwijsadvies meegeven voor de vervolgstudie.