De Amerikaanse overheid heeft volgens Microsoft nooit gevraagd om een achterdeur in chatsoftware Skype. Stukken van klokkenluider Snowden suggereren dat wel.

Al ruim een jaar geleden claimde klokkenluider Edward Snowden dat Microsoft en Amerikaanse inlichtingendienst NSA nauw samenwerkten bij het onderscheppen van gegevens van burgers. Microsoft zou de NSA daarbij hebben geholpen encryptie van onder meer cloudopslagdienst Skydrive en chatsoftware Skype te omzeilen.

Toch zou de Amerikaanse overheid zulke toegang nooit aan Microsoft hebben gevraagd. Dat zegt beveiligings-topman Scott Charney van Microsoft tijdens een paneldiscussie van studiecentrum Aspen Institute.

Volgens Charney heeft de Amerikaanse overheid nooit een verzoek tot het aanpassen van software gedaan. "En deden ze dat wel, dan zouden we dat tot het Hooggerechtshof aanvechten", aldus Charney, die tot 2002 voor het Amerikaanse ministerie van Defensie in het Pentagon werkte.

Concurreren

"Onder de FISA-regelgeving kunnen bedrijven worden gedwongen technische hulp aan de overheid te bieden", legt Charney uit. "Maar als ze ons zouden vragen een achterdeur in te bouwen, of iets van die strekking, zouden we dat aanvechten tot in het Hooggerechtshof."

"Zouden ze dat wel doen, en ik betwijfel of ze dat zouden doen, dan zou dat compleet ten koste gaan van het Amerikaanse vermogen te concurreren. Als we namelijk een achterdeur voor de Amerikaanse overheid zouden inbouwen, dan zouden we onze producten nergens ter wereld kunnen verkopen, zelfs niet in de VS."

Glenn Greenwald, de journalist waarmee klokkenluider Snowden het nauwst samenwerkt, schreef in zijn boek dat Microsoft wel degelijk met de Amerikaanse overheid heeft samengewerkt. Skype, Skydrive en Outlook.com zouden deel uit hebben gemaakt van spionageprogramma PRISM. "Dit succes is het resultaat van een maandenlange samenwerking tussen de FBI en Microsoft", staat in een document over verzameling van Skydrive-gegevens te lezen.

Lees ook: 'Techgiganten profiteerden van samenwerking met NSA'

Alles over spionage door de NSA in ons dossier