Huisartsen apotheken hebben hun websites beveiligd, zodat gevoelige gegevens over medicatie en medische klachten niet meer eenvoudig zijn af te luisteren.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het CBP deed in 2013 ook al onderzoek naar  de websites van 150 apotheken en huisartspraktijken. Daaruit bleek dat 43 websites niet of slecht beveiligd waren, waardoor mensen bij privacygevoelige gegevens van de patiënt konden.

Destijds riep het CBP de huisartspraktijken en apothekers op om hun websites te beveiligen, omdat ze anders de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zouden overtreden. De oproep heeft geholpen, want alle websites blijken inmiddels beveiligd te zijn.