AMSTERDAM/DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken)heeft de domeinnaam ritaverdonk.nl in haar bezit gekregen. Een groep Amsterdamse rechtenstudenten die op het domein eenprotestsite tegen het uitzetbeleid van de minister was begonnen,heeft het adres overgedragen aan het ministerie van Justitie. Hetministerie draaide op voor de onkosten, aldus een woordvoerder.

In juni stuurde Verdonk een brief naar de eigenaar van deinternetpagina met het verzoek om het domein over te dragen. Depagina zorgde voor verwarring en misleiding, beargumenteerde deminister. Verder beschouwde ze de registratie van haar naam als een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer. De studenten zijn tot de conclusie gekomen dat hun beroep op de vrijheid van meningsuiting geen stand zou houden, verklaarde een van hen zaterdag.

Discussie

De studenten menen dat hun doel, meer discussie over hetasielbeleid van de minister, is bereikt. De protestsite isverplaatst. Bezoekers van ritaverdonk.nl worden automatischdoorgestuurd naar de site van Verdonk op de internetpagina van het ministerie van Justitie.

Het ministerie van Algemene Zaken registreert alleen de functiein combinatie met de achternaam van de bewindspersoon als domein,zoals bijvoorbeeld ministerverdonk.nl. Het advies aanbewindslieden, departementen en politieke partijen is wel ompersoonlijke domeinnamen, zoals ritaverdonk.nl, vast te leggen.