DEN HAAG - De overheid krijgt nog dit jaar de mogelijkheid om per regio alle burgers op hun mobiele telefoons te waarschuwen voor calamiteiten. Het ministerie van Economische Zaken tekent volgende maand een contract dat hierin voorziet.

Zeker is al dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de nieuwe techniek, cell broadcast, zal gaan gebruiken bij rampen. Economische Zaken inventariseert de behoefte bij andere ministeries. Gedacht wordt onder andere aan LNV om te waarschuwen bij besmettelijke dierziekten als bijvoorbeeld varkenspest en aan VWS bij het uitbreken van een epidemie.

Cell broadcast

Met cell broadcast kan in een bepaald gebied gelijktijdig eenzelfde tekstbericht worden verstuurd aan iedere mobiele telefoon. Het systeem is ook geschikt voor commercieel gebruik. Economische Zaken legt in het contract vast dat de overheid moet kunnen beschikken over 40 procent van de capaciteit. Gebruikers van telefoons ontvangen alle tekstberichten van de overheid, maar ze moeten vooraf instemmen met ontvangst van commerciële berichten.

Economische Zaken beziet nu welke maatschappijen met het beste aanbod komen en sluit de aanbestedingsprocedure volgende maand af. De overheid betaalt 2 miljoen euro voor gebruik van cell broadcast in de komende twee jaar. De totale kosten voor die periode worden geraamd op 16 miljoen euro.