Facebook is in Nederland onverminderd populair, maar in 2013 stopten wel iets meer jongeren met het sociale netwerk of waren ze minder actief.

Dat blijkt uit onderzoek van Peil.nl door NUtech.

Wereldwijd heeft Facebook inmiddels 1,23 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dat aantal groeit nog steeds, maar wel steeds minder hard. Van de 1,23 miljard leden gebruiken 945 miljoen mensen het sociale netwerk via hun smartphone.

In Nederland neemt de groei van Facebook ook af, maar het sociale netwerk blijft vooralsnog bijzonder populair. In totaal 70 procent van de Nederlanders geeft aan Facebook te gebruiken. Dat percentage is 1 procent hoger dan in mei 2013.

23 procent van de mensen heeft Facebook nooit gebruikt. De overige 6 procent geeft aan wel actief te zijn geweest, maar het account inmiddels te hebben gewist.

Van alle mensen die gestopt zijn met Facebook deed 49 procent dat in 2013, 20 procent in 2012 en 28 procent daarvoor. 2 procent weet het niet meer precies.

Jongeren

Er verschenen de afgelopen maanden internationaal veel berichten dat tieners Facebook massaal zouden verlaten. Het onderzoek is gedaan onder een representatieve groep van 2100 Nederlanders. De minimumleeftijd daarbij was 18 jaar.

Toch blijkt ook uit dit onderzoek dat jongeren het sociale netwerk vorig jaar meer hebben verlaten dan de jaren daarvoor. Van alle mensen van 18 tot en met 24 jaar die de afgelopen jaren met Facebook zijn gestopt, deed 72 procent dat in 2013.

Bij mensen van boven de 35 is dat percentage veel lager. Wel blijven verreweg de meeste jongeren gewoon actief op Facebook.

45-plussers

Daarnaast neemt het percentage 45-plussers op Facebook toe. Jongeren, van wie nu dus weer een deel vertrekt, zijn over het algemeen al sinds 2009 of 2010 actief. Bij mensen van 45 jaar en ouder zie je dat ze pas sinds 2011 actief worden op het sociale netwerken en bij 65-plussers kwam dat nog later op gang.

De 2100 respondenten werd ook gevraagd naar hun activiteit op Facebook. Een derde geeft aan in het afgelopen jaar de site meer te zijn gaan gebruiken terwijl 17 procent er juist minder gebruik van maakt. De activiteit is bij de meerderheid (53 procent) gelijk gebleven.

Ongeveer een kwart van de jongere gebruikers aangeeft Facebook meer te zijn gaan gebruiken, maar bij de groep boven de 35 jaar is dat percentage veel hoger. Het percentage dat zegt minder actief te zijn op het sociale netwerk is onder gebruikers tot 35 jaar juist het hoogst.

Langzaam begint de trend van de vertrekkende jongere gebruikers ook in Nederland zichtbaar te worden. Toch blijven de meeste jongeren actief op Facebook en worden sommigen zelfs actiever dan afgelopen jaren. 

Andere netwerken

Naast Facebook is bijvoorbeeld ook Twitter populair. 31 procent van de mensen maakt daar gebruik van. Whatsapp is met 66 procent ook een serieuze concurrent voor Facebook omdat veel mensen liever daar met elkaar communiceren dan via chats en berichten op Facebook.

De belangrijkste privacyinstellingen op Facebook

Facebook in 2013: Het geheim van mobiele advertenties ontrafeld

Bekijk alle resultaten van het onderzoek