DEN HAAG - Middelbare scholieren zitten meer thuis achter de computer en op internet dan op school. Als ze al achter een schoolcomputer zitten, dan is dat meestal buiten de lesuren. Dat blijkt uit de studie 'Van huis uit digitaal' die het Sociaal en Cultureel Planbureau donderdag in Den Haag presenteerde.
de studie 'Van huis uit digitaal'

Uit het onderzoek onder ruim 1200 leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, de havo en het vwo in mei 2001 blijkt dat 97 procent van hen thuis een computer heeft. Ruim 80 procent beschikt thuis over een internetaansluiting, 80 procent heeft een eigen e-mailadres en 22 procent heeft een eigen website.

De meeste leerlingen leren met de computer om te gaan door zelf te experimenteren, al dan niet met hulp van veelal hun vader. De schoolcomputer biedt volgens de onderzoekers geen compensatie voor de achterstand die leerlingen zonder computer thuis oplopen.

Het planbureau concludeert daarom dat er wat dat betreft geen reden is om te investeringen in computers en internetaansluitingen op scholen. Maar als hulpmiddel bij het onderwijs kunnen computers op school wel zinnig zijn, stellen de onderzoekers.

Strategisch omgaan

Minister Hermans (Onderwijs) nam enige afstand van de resultaten. Volgens hem hebben de onderzoekers zich teveel gericht op de technische vaardigheden van scholieren.

Terwijl, zo stelde hij, het gebruik van ict als hulpmiddel bij de studie wel degelijk belangrijk is. Het gaat er om dat scholieren met hulp van docenten strategisch leren om te gaan met de gigantische hoeveelheid informatie die ze van buitenaf, bijvoorbeeld via internet, tot zich krijgen.

Bovendien is de overheid pas 2,5 jaar bezig met de introductie van ict in het onderwijs. Het is wat hem betreft te voorbarig om te concluderen dat investeren in ict in het onderwijs niet zinnig is. Hermans verwees naar onderzoeken uit Engeland waaruit blijkt dat goede voorzieningen op school aantoonbaar betere schoolprestaties vooral ook bij achterstandsleerlingen opleveren.

Verder stelde Hermans dat uit een volgende week te presenteren verslag van de Onderwijsinspectie blijkt dat ict ook een belangrijke rol kan spelen bij het verlichten van het lerarentekort. De oplossing is niet alleen maar meer docenten. Ook een andere organisatie, gastdocenten, onderwijsassistenten, de inzet van ouders en hulpmiddelen als ict zijn daarbij belang

/NETScholieren leren pricacy te bewarenScholieren ruilen tv in voor internetStudenten ruilen bibliotheek in voor het web