De Europese Commissie ziet sociale media als een gevaar bij onderhandelingen omdat de online diensten een heftig publiek debat kunnen opwekken.

Dat blijkt uit een een audio-opname van Patrice Pellegrino van de Europese Commissie, die in de handen is van NU.nl. 

Een van de problemen die Pellegrino ziet, is de brede publieke aandacht voor het verdrag: "Zij [de tegenstanders – red.] gebruiken sociale netwerken. Ze gebruiken werkelijk allerlei soorten media om te communiceren. En de industrie was niet in staat daar tegenwicht tegen te bieden met deze nieuwe wapens. Zij bleven gebruikmaken van de oude manier van lobbyen."

Pellegrino werkt voor het OHIM, een orgaan van de Europese Commissie opgericht om handelsmerken te beschermen. 

Geheim verdrag

De Europese Commissie werkt in het geheim aan een nieuw handelsverdrag dat regels voor intellectueel eigendom wil invoeren. Het vorige handelsverdragvoorstel, het antipiraterijverdrag ACTA, werd onder andere afgewezen omdat het enorm veel negatieve aandacht kreeg op sociale media.

Over het handelsverdrag ACTA ontstond veel ophef, omdat gevreesd werd voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Bovendien bestond er het gevaar dat individuele downloaders hard gestraft zouden worden.

Onacceptabel

Voor GroenLinks en de Piratenpartij in het Europees Parlement is de gang van zaken "onacceptabel". De Europarlementariërs willen opheldering over het ontwijken en frustreren van het publieke debat over handelsverdragen.

"Een nog striktere handhaving van intellectuele rechten werkt verstikkend op innovatie en een open samenleving. Verdragsbepalingen over dit onderwerp zijn vooral goed voor de grote industriële bedrijven die het maar lastig vinden dat kleinere bedrijven zo innovatief zijn", zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini tegen NU.nl.