De online boekenwinkels Bruna.nl en BoekNet gaan samenwerken. Daarbij gaatBruna.nl de totale afhandeling van de bestellingen van beide sites voor zijnrekening nemen. Naast boeken zijn er op bruna.nl ook dvd's en software te koop en zijn er recensies,lezers- commentaren en interviews te vinden. (NU.nl)
Bruna.nl