AMSTERDAM - Stichting Brein is boos op milieuorganisatie Greenpeace. De organisatie heeft namelijk deze week in het kader van een protestactie de bioscoopfilm 'The Day After Tomorrow' geprojecteerd op de Hemwegcentrale in Amsterdam. Volgens Brein was voor deze openbare voorstelling geen toestemming gegeven van de rechthebbenden en heeft Greenpeace zich daarmee "schuldig gemaakt aan piraterij".

Voor het openbaar vertonen van speelfilms kan toestemming worden verkregen via Stichting Videma, die in Nederland de openbaarmakingsrechten op het bewegende beeld exploiteert. Voor het vertonen van een illegale kopie kan vanzelfsprekend geen toestemming worden verkregen en Greenpeace had dat in deze dan ook niet geprobeerd. De film was gedownload van een illegale bron op het Internet.