AMSTERDAM - Managers wordt steeds vaker verzocht om bereikbaar te zijn na werktijd. Maar liefst de helft van de ondervraagde managers moet buiten werktijd zijn mobiele telefoon laten aanstaan. Bovendien wordt een kwart van hen verzocht om ook bereikbaar te zijn tijdens vakanties. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young.

Met name personen die werkzaam zijn in het MKB wordt relatief vaak verzocht om bereikbaar te zijn tijdens de vakantie. Binnen de overheid en not-for-profit sector is dit beduidend minder het geval.

De ondervraagden die tijdens de vakantie bereikbaar zijn voor het werk, zijn vrijwel allen bereikbaar via de mobiele telefoon (89 procent). Daarnaast is een groot aantal werknemers bereikbaar via de e-mail (73 procent). Een kwart van alle ondervraagden ervaart stress vanwege het continu bereikbaar moeten zijn. De bedrijfsomvang speelt hierbij geen duidelijke rol. Wel hebben managers iets vaker last van stress dan professionals of uitvoerenden.