MILAAN - Aan de oproep van Italiaanseconsumentenorganisaties om donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur demobiele telefoon uit te zetten, is nauwelijks gehoor gegeven. Datmeldden telecombedrijven donderdag. De 'staking' was bedoeld alsprotest tegen de hoge tarieven voor mobiel telefoonverkeer.

De drie grootste telefoonmaatschappijen van Italië meldden dater gewoon werd gebeld tussen twaalf en twee. Telecom Italia, degrootste mobiele aanbieder, meldde dat er zelfs sprake was vandrukker telefoonverkeer dan normaal.

Meer dan 84 procent van de Italianen heeft een mobiele telefoon.Daarmee heeft het land na Luxemburg de hoogste mobieltjesdichtheidvan Europa.