De Duitse geheime dienst BND blijkt samen met de Amerikaanse CIA een databank te hebben opgebouwd om terroristen in kaart te brengen. 

Het project werd ook gebruikt om een bekroonde Duitse onderzoeksjournalist in de gaten te houden.

Dat blijkt uit informatie van klokkenluider Edward Snowden waarover de Duitse Spiegel beschikt. Het project dat de naam Projekt 6 of kortweg P6 droeg, was een samenwerkingsverband tussen de CIA en de Duitse inlichtingendienst Bundesnachtrichtendienst (BND).

In de database zou informatie worden uitgewisseld over Islamieten die mogelijk jihadist zijn of betrokken zouden zijn bij terreur. Deze informatie kwam in een database met de naam PX.

Naast informatie over extremisten werd ook andere informatie uitgewisseld. Zo beschikt Der Spiegel over een informatie-aanvraag van de Duitse onderzoeksjournalist Stefan Buchen. Op basis van naam, geboortedatum en paspoortnummer werd gevraagd om informatie, omdat hij mogelijk zou hebben 'gepredikt' in Jemen.

Stefan Buchen

Buchen is bekend om verslaggeving uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten voor diverse media en staat bekend als kenner van de regio.

Hij deed onder andere verslag van diverse plaatsen waar de Arabische Lente uitbrak en was in Libië tijdens de oorlog aanwezig voor onder meer de Duitse televisie. In 2011 kreeg hij een prijs voor 'vrijheid en de toekomst van media'.

Bevestigd

Het project werd in 2005 gestart vanuit de Duitse plaats Neuss. Later verhuisde het team naar het kantoor van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, de Federale dienst voor bescherming van de grondwet, in Keulen. Die dienst stelt in een reactie dat bij P6 de operatie binnen de kaders van de Duitse grondwet is uitgevoerd.

De BND heeft het bestaan van P6 en PX bevestigd, maar benadrukt dat het project in 2010 is gestopt. De Duitse Federale commissaris van gegevensbescherming zegt tegenover Der Spiegel over dit project niet te
zijn geïnformeerd. Normaliter worden dit soort zaken daar wel gemeld.

PRISM

Sinds het bekend worden van het spionageprogramma PRISM blijken inlichtingendiensten in verschillende landen onderdeel uit te maken van een netwerk dat informatie uitwisselt over communicatie.

Momenteel loopt een onderzoek van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar de uitwisseling van informatie tussen diensten en de mogelijke rol van Nederland bij PRISM.

Vijf vragen over PRISM

Alles over het aftapprogramma in ons dossier