DEN HAAG - Minister Brinkhorst van Economische Zaken wil met nieuwe regels en wetgeving het probleem van "autodialers", dat leidt tot spookrekeningen van telefoonbedrijven, tegengaan. Hij schrijft in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Van Dam dat het bedrijfsleven dit niet op eigen houtje kan oplossen.

Computergebruikers kunnen ongemerkt een "autodialer" installeren, bijvoorbeeld door het aanklikken van informatie op een website. Zonder dat dit kenbaar wordt gemaakt, gaat daarna een programma aan de slag dat de computer laat inbellen op 0900-nummers waarvoor extra moet worden betaald. De computergebruikers merken dat pas, als ze de soms torenhoge rekening van de telefoonmaatschappij binnen krijgen.

Al meer dan twee jaar klagen de klanten van telefoonbedrijven steen en been over deze praktijken, die worden toegeschreven aan een kleine groep die herhaaldelijk in de fout gaat via veel verschillende telefoonnnummers. De Stichting Informatiedienstencode (Stic) moest hiertegen een dam opwerpen, maar had gerekend op veel minder klachten. De Stic moest hierdoor veel meer contributie heffen bij aanbieders van informatiediensten dan voorzien, en die willen dit niet meer opbrengen.

Brinkhorst wil nu het bestaande stelsel van zelfregulering afschaffen. Op basis van de Telecommunicatiewet gaat hij de aanbieders van openbare telefoondiensten nieuwe verplichtingen opleggen.