De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) krijgt een centrale rol als het Nederlandse leger een aanval moet uitvoeren.

Dat schrijft minister Jeanine Hennis van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat de inlichtingendienst zich nu ook zelf met oorlogsvoering bezig gaat houden, komt omdat voor cyberoorlog veel kennis van zaken nodig is.

"Een hoogwaardige inlichtingenpositie in het digitale domein is een voorwaarde voor zowel de bescherming van de eigen infrastructuur als voor de goede uitvoering van (militaire) operaties", stelt Hennis.

"De MIVD detecteert, analyseert en duidt digitale aanvallen en digitale spionage en beschikt over het vermogen om inlichtingenactiviteiten van anderen te verstoren en een halt toe te roepen."

Aanvalscenario's

Om te kunnen aanvallen wordt in de tweede helft van 2013 een doctrine opgesteld om voor het digitaal optreden van het leger, worden inzetscenario's opgesteld en wordt ook gekeken naar eventuele gevolgen van het gebruik van digitaal geweld door het leger. In 2015 moet het leger zo operationeel zijn dat ook echt een aanval uit te voeren.

Er komt geen apart onderdeel bij de strijdkrachten voor digitale aanvallen. Hennis wil gebruik maken van de kennis van de MIVD en andere onderdelen van het leger die nu al over de nodige kennis beschikken. Ook wordt de kennis van TNO op het gebied van digitale oorlogsvoering benut.

Dat kennis belangrijk is, is ook een reden voor het leger om op punten samen te werken met inlichtingendienst AIVD, het National Cyber Security Center (NCSC) en de Coördinator Terrorismebestrijding. Defensie levert een bijdrage aan het tweede Nationale Cyber Security Strategie. Ondertussen zijn er ook opleidingsprogramma's gestart om het leger digitaal kundiger te maken.

Expertisecentrum

Ook komt er een expertisecentrum, omdat de ontwikkelingen op digitaal gebied snel gaan. "Defensie moet daarom over de kennis beschikken om relevante ontwikkelingen te volgen en snel en doeltreffend hierop in spelen", stelt Hennis.

"Begin 2014 wordt het Defensie Cyber Expertise Centrum (DCEC) opgericht, dat zal fungeren als centraal punt voor kennisontwikkeling, -verankering en -verspreiding op het gebied van cyber, en onder meer intensief samenwerken met het NCSC en TNO."

Tot 2015 wordt 45 miljoen euro uitgegeven aan een cyberleger. Het onderhouden kost daarna 21 miljoen euro per jaar.