AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen kabelexploitant Casema verloren. Met het kort geding probeerde de gemeente een tariefsverhoging van 18 procent tegen te gaan.

Met de uitspraak volgt de voorzieningsrechter de redenering van de rechtbank in Amsterdam in de zaak Wageningen tegen UPC. In januari oordeelde de rechtbank dat Wageningen niet bevoegd is regels te stellen voor de tarieven en voor het zenderaanbod. De regelgeving rond radio- en tv-ontvangst is sinds de verkoop van de veelal gemeentelijke kabelnetten flink veranderd.

Amstelveen verkocht in mei 2000 het kabelnet aan Casema. In een overeenkomst beloofde Casema de kabeltarieven in de gemeente jaarlijks alleen te verhogen met de inflatie en eventuele onvermijdelijke externe kosten. Met deze afspraak hoopte de gemeente de bewoners van Amstelveen te beschermen tegen onredelijke tarieven.

De overeenkomst is nu onderwerp van een bodemprocedure bij de rechtbank in Amsterdam tussen Amstelveen en Casema. Amstelveen gaat ook in beroep tegen de uitspraak van het kort geding.