AMSTERDAM - Het bedrijf Kinderopvangonline gaat via internet een last minute service aanbieden voor kinderopvang. Zo'n twintig kinderdagverblijven in de regio Amsterdam bieden nu via de website vrijgevallen plaatsen aan. Binnenkort zal de service naar het hele land uitgebreid worden.

Het komt nogal eens voor dat ouders hun kinderen van een dagverblijf weghalen, omdat ze een geschiktere plek hebben gevonden. De vrijgekomen plaats kan dan via internet aan de ouder worden gebracht.

Kinderopvangonline
(www.kol.nl)