AMSTERDAM - Stichting Brein sleept filmdienst dvdstream.nl voor de rechter. Als abonnee van de website kun je, na het aanschaffen van een zogenaamde palmbutler, films die via het internet verstuurd worden op je tv kijken. Brein is van mening dat deze dienst die dvdstream.nl aanbiedt illegaal is.

"Dvdstream pleegt een aantal auteursrechtelijk relevante handelingen en daarvoor is wel degelijk toestemming van de rechthebbenden nodig," aldus de Stichting.

Brein had dvdstream eerder al een sommatie gestuurd waarin werd gevraagd om de "inbreukmakende en onrechtmatige activiteiten" gestaakt te houden, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Op 8 juli dient het kort geding.