AMSTERDAM - De uitvinder van het world wide web, Tim Berners-Lee, heeft eindelijk geld overgehouden aan zijn vinding. In Helsinki nam hij dinsdag de Millennium Technologieprijs in ontvangst, waaraan een bedrag van 1 miljoen euro is verbonden.

Berners-Lee is de eerste winnaar van de in 2002 in het leven geroepen prijs. Berners-Lee legde begin jaren '90 de grondslag voor het web bij zijn toenmalige werkgever, het centrum voor nucleair onderzoek CERN in Zwitserland. Hij ontwikkelde HTTP, het protocol volgens welke webpagina's worden verstuurd, en HTML, het coderingssysteem waarin webpagina's worden geschreven. Ook maakte Berners-Lee de eerste webbrowser, de voorloper van programma's als Internet Explorer en Netscape.

In tegenstelling tot veel andere internetpioniers is Berners nooit rijk geworden. Zelf zegt hij dat als hij geld had gevraagd voor zijn vindingen, het nooit iets was geworden met het web. "Als ik geprobeerd had geld te vragen, was er geen world wide web geweest, dan waren er alleen maar heel veel kleine webs." Over zijn prestaties blijft Berners-Lee bescheiden. "Ik heb veel dingen genomen die al bestonden en zelf een klein beetje toegevoegd."