Steeds vaker ziet de AIVD de nationale veiligheid in gevaar komen door online aanvallen. Er is vooral sprake van cyberspionage.

Om risico's te beperken wordt netwerkverkeer naar bedrijven en overheden in de gaten gehouden, zo meldt de dienst in het jaarverslag over 2012 waar men een 'forse toename' van het aantal spionagegevallen zag.

De verwachting is dat deze vorm van aanvallen in de toekomst nog verder zal toenemen, maar hoe dat precies gaat is volgens de AIVD moeilijk te voorspellen.

"De AIVD heeft grootschalige Chinese activiteiten geïdentificeerd gericht tegen industrieën", zegt minister Ronald Plasterk. Hij wijst erop dat het stelen van intellectueel eigendom het meest voorkomt. Die conclusie bleek dinsdagochtend ook al uit een jaarlijks rapport van Verizon.

Detectie

Om de risico's te beperken probeert de AIVD regelmatig bestuurders van de dreigingen te doordringen. Daarnaast wordt internetverkeer naar overheden en bedrijven in de gaten gehouden om aanvallen te detecteren.

Hiervoor wordt een soort 'blackbox' in de netwerken van ministeries en bedrijven in de vitale infrastructuur geplaatst.

"Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan KLM, Schiphol, havenbedrijven", zegt Plasterk tegenover NU.nl.

Niet aftappen

"Wat we niet doen is de systemen gebruiken om gegevens te verzamelen", zegt AIVD-voorman Rob Bertholee tegenover NU.nl. Het zou niet het doel zijn om mensen in de gaten te houden, maar bedrijven weten niet wat de precieze werking van de detectieapparatuur is.

De AIVD zegt patronen van aanvallen te herkennen en die te kunnen gebruiken om sneller te ontdekken of een organisatie wordt aangevallen. "Daarbij krijgen wij ook uit het buitenland patronen van aanvallen door."

Cyberintelligentie

Samen met de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is de AIVD intensiever gaan samenwerken om kennis te verzamelen. Dit moet uitmonden in een eenheid die uit medewerkers van beide diensten bestaat.

Overigens verwacht de AIVD minder te gaan adviseren in de toekomst als gevolg van bezuinigingen. Volgens Plasterk is het bijvoorbeeld ook mogelijk om voorlichting via de website te geven.