DEN HAAG - KPN Mobile is woedend op telecomtoezichthouder Opta. Opta heeft donderdag gezegd dat bellen van een vast toestel naar een mobiele telefoon nog dit jaar 4 tot 6 cent per belminuut goedkoper wordt. Vooral het tempo waarin de prijzen moeten dalen, is volgens KPN onacceptabel.

De kostenverlaging is het gevolg van nieuwe regels die de Opta, de toezichthouder voor de telecombranche, heeft opgesteld. De tariefsverlaging gebeurt in twee stappen.

De eerste is per 1 mei, de tweede per 1 december. De Opta wil de mobiele belbedrijven zo de tijd gunnen om de bedrijfsvoering aan de nieuwe tarieven aan te passen.

KPN Mobile vindt een verlaging van 32 procent in zes maanden "volstrekt onacceptabel". Volgens het telecombedrijf gaan toezichthouders in Engeland en Frankrijk uit van geringere dalingen die in respectievelijk vier en drie jaar bereikt moeten worden. Een verdere verlaging in 2003 van de tarieven ten opzichte van de Europese concurrentie wordt dan ook afgewezen.

Ben en Telfort

Ben wil niet reageren. Telfort reageert boos. "De Opta handelt als regelgever. Het is een toezichthouder. De Opta doet voorbarige beloftes", aldus een woordvoerster.

De Consumentenbond is weer boos op de telecombedrijven. "Consumenten zijn jarenlang beduveld met te hoge prijzen. We vinden het niet eerlijk dat ze nu boos reageren. Daar zijn wij weer verbaasd en boos over."

Jaarlijks wordt er meer dan 3 miljard minuten van vast naar mobiel gebeld. Volgens de berekeningen van de Opta leveren de nieuwe tarieven de consumenten in Nederland een besparing op van circa 175 miljoen euro.

Nu kunnen de mobiele operators zelf hun tarieven bepalen, zonder daarbij te worden beperkt door de tucht van de concurrentie. Dit heeft ertoe geleid dat deze zogenoemde 'terminating tarieven' van alle vijf mobiele aanbieders in Nederland aanzienlijk hoger liggen dan die van de 'best presterende' landen in Europa.

Afhandelen

De Opta heeft nu de nieuwe terminating tarieven, de kosten die een mobiele operator zijn collega's in rekening brengt voor het afhandelen van een gesprek naar zijn abonnee, in beleidsregels vastgelegd.

De Opta heeft niet de bevoegdheid om de nieuwe tarieven zonder meer op te leggen. Dat kan alleen in geschillen. De toezichthouder verwacht dat die geschillen er zonder meer komen, zodat de consument daadwerkelijk per 1 december goedkoper uit is met het bellen van een vast naar een mobiel toestel.

/NETOpta verlaagt beltarieven van vast naar mobiel