AMSTERDAM - Kazaa BV schendt met het gelijknamige uitwisselingsprogramma niet de auteursrechten. Dat is uitspraak van de president van de rechtbank in Amsterdam donderdag. Buma/Stemra overweegt om naar de Hoge Raad te stappen.

Met deze uitspraak wordt het vonnis van mr. R. Orobio de Castro van 29 november vorig jaar vernietigd. Die zei toen dat Kazaa auteursrechtinbreuk pleegt en zodanige maatregelen moest treffen om dit te beëindigen.

Volgens de rechter kunnen handelingen verricht door de gebruikers van het computerprogramma wel in strijd zijn met de auteursrechten maar niet de handelingen door Kazaa.

Verder was de rechter ervan overtuigd dat het computerprogramma vanKazaa niet uitsluitend wordt gebruikt voor het downloaden van auteursrechtelijkbeschermde werken.

"Verbijsterend", zegt een woordvoerder van Buma/Stemra vrijdag. Buma/Stemra wil de uitspraak goed bestuderen. "Na de Pasen bepalen we of we hoger beroep aantekenen."

Niet aansprakelijk

"De uitspraak betekent een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling vanhet internet", meent Kazaa-advocaat Alberdingk Thijm. In ieder geval is nu duidelijk dat degene die technologie ontwikkelt niet aansprakelijk kan worden gehouden voor wat anderen daarmee doen.

Met behulp van Kazaa kunnen bestanden worden uitgewisseld, waaronder ook auteursrechtelijk beschermde mp3-bestanden. Muziekorganisatie Buma/Stemra eiste daarom een wereldwijd verbod op de technologie. In een reactie hierop verkocht Kazaa BV het hele programma aan een Australisch bedrijf.

Kazaa-CEO Niklas Zennström ontvangt deze uitspraak daarom met gemengde gevoelens. "Voor Kazaa komt zij te laat. Ik hoop dat muziekorganisaties als Buma/Stemra voortaan wel bereid zullen zijn om afspraken te maken in plaats van naar de rechter te stappen."

Kazaa was al een jaar in onderhandeling met Buma/Stemra over licenties. Nadat Kazaa in de Verenigde Staten door de platenindustrie juridisch werd aangevallen, beëindigde Buma/Stemra plotseling de onderhandelingen.

Philips

Volgens Zennström profiteert niet alleen Kazaa van deze uitspraak. "Ook een bedrijf als Philips dat onlangs de DVD-recorder heeft gelanceerd, zal weer opgelucht ademhalen. Met een DVD-recorder kan je immers ook bestanden kopiëren."

/NET'Kazaa is niet alleen bedoeld voor mp3-bestanden'Kazaa verliest rechtszaak tegen Buma/StemraBuma/Stemra moet licentie verlenen aan KazaaKazaa: Buma/Stemra komt afspraken niet na