DEN HAAG - Bellen van een vaste naar een mobiele telefoon wordt dit jaar goedkoper. Per 1 december 2002 gaan de kosten per belminuut voor de consument bijna 4 tot 6 eurocent omlaag.

De kostenverlaging is het gevolg van nieuwe regels die de Opta

Het bellen van een vaste telefoon naar een mobiele telefoon is veel duurder dan van mobiel naar vast. De Opta maakt hier een einde aan door de zogenaamde 'terminating tarieven' te verlagen. Dit zijn de kosten die een mobiele operator zijn collega's in rekening brengt voor het afhandelen van een gesprek naar zijn abonnee.

Elke mobiele aanbieder bepaalt nu nog zelf hoe hoog zijn terminating tarieven zijn en wordt daarbij niet door de tucht van concurrentie beperkt. Dit heeft ertoe geleid dat de huidige terminating tarieven van alle mobiele aanbieders in Nederland aanzienlijk boven het niveau van de best presterende landen in Europa ligt.

De tariefsverlaging gebeurt in twee stappen. De eerste is per 1 mei, de tweede per 1 december. Opta wil de mobiele belbedrijven zo de tijd gunnen om de bedrijfsvoering aan de nieuwe tarieven aan te passen.

Besparing

Jaarlijks wordt er meer dan 3 miljard minuten van vast naar mobiel gebeld. Volgens de berekeningen van de Opta leveren de nieuwe tarieven de consumenten in Nederland een besparing op van circa 175 miljoen euro.

Nu kunnen de mobiele operators zelf hun tarieven bepalen, zonder daarbij te worden beperkt door de tucht van de concurrentie. Dit heeft ertoe geleid dat deze zogenoemde terminating tarieven van alle vijf mobiele aanbieders in Nederland aanzienlijk hoger liggen dan die van de 'best presterende' landen in Europa.

Geschillen

De toezichthouder beslist volgens die beleidsregels in geschillen tussen mobiele belbedrijven. Opta heeft niet de bevoegdheid om de nieuwe tarieven zonder meer op te leggen. Dat kan alleen in geschillen.

De toezichthouder verwacht dat die geschillen er zonder meer komen, zodat de consument daadwerkelijk per 1 december goedkoper uit is met het bellen van een vast naar een mobiel toestel.

/NETOPTA: Bellen naar mobiele telefoon is te duurOPTA stimuleert prijsverlaging bellen van vast naar mobiel