Google komt als één van de eerste bedrijven in protest tegen de FBI die via een zogeheten National Security Letter (NSL) zonder gerechtelijk bevel informatie over gebruikers kan opvragen.

De zoekgigant heeft bij een Amerikaanse rechter bezwaar aangetekend tegen de brieven die de FBI verstuurt.

Met een NSL kan de FBI zonder tussenkomst van een rechter informatie over burgers opvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om naar wie een persoon mails gestuurd heeft of met wie hij of zij gebeld heeft. Informatie over inhoud van e-mails kan niet opgevraagd worden.

Google komt nu als één van de eerste partijen ooit in opstand tegen de bevelen van de FBI. Eerder publiceerde het bedrijf al informatie over het aantal ontvangen brieven terwijl dat eigenlijk niet mag.

Volgens Bloomberg zijn er sinds het jaar 2000 zeker 300.000 brieven verstuurd. Ongeveer vijf ontvangers hebben ooit protest aangetekend.

Een Amerikaanse rechter bepaalde in maart al dat het verbod te publiceren over brieven die door de FBI gestuurd zijn in strijd is met de wet. De overheid kan hier nog beroep tegen aantekenen. Daarnaast heeft Google dus bezwaar gemaakt tegen een niet gespecificeerde NSL.