Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een vast model komt voor een goed en veilig digitaal gemeenteloket.

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug vindt dat de digitalisering van de gemeentezaken de gemeenten dwingt om beter na te denken over hun dienstverlening via het internet.

Steeds meer gemeenten laten burgers zaken als het doorgeven van een verhuizing of aanvragen van een paspoort of rijbewijs via het digitale loket regelen.

"Lang niet iedere burger weet zijn weg te vinden op het web. Bovendien is er nu een wirwar aan verschillende loketten", aldus de PvdA'er. "Ook kunnen gehandicapten vaak helemaal niet terecht op een digitaal loket en zijn de loketten niet op dezelfde manier beveiligd."

Risico

De PvdA vindt het risico te groot dat gegevens van burgers op straat komen te liggen, omdat de gemeenteloketten niet goed beveiligd zijn.

"Al deze problemen kun je oplossen door een standaard format te ontwikkelen waarmee alle gemeenten hun digitale loket kunnen inrichten en beveiligen." Bovendien zou een uniform gemeenteloket de gemeenten een hoop geld moeten besparen.

Initiatief

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is het roerend met Oosenbrug eens. Wel wil hij dat de uniformering van de loketten niet vanuit Den Haag wordt opgelegd, maar dat het initiatief komt te liggen bij de gemeenten zelf, verenigd in de VNG.

"Gemeentes hebben nu allemaal een eigen website. Zeker als je verhuist merk je dat elke gemeente het weer helemaal anders doet", aldus de VVD'er. Wel tekent hij aan dat de gemeenten ruimte houden om hun loketten zelf aan te kleden, de uniformering betreft vooral de functionaliteit en de beveiliging.

Woensdag vergadert de Kamer met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) over ICT bij de overheid. Oosenbrug zal hier haar verzoek voorleggen.