De Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen is bang dat straling van grote stedelijke wifinetwerken schadelijk is voor mensen en bomen.

De partij wil daarom de uitrol van het wifinetwerk van Bullseye, dat onlangs aankondigde gratis wifi te zullen verzorgen in 36 Nederlandse binnensteden, aan banden leggen.

Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de PvdD in Groningen, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W, waarin hij wijst op wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de groei van bomen mogelijk wordt beïnvloed door wifistraling.

Hij schrijft dat het artikel 'Bescherming Groenvoorziening' uit de Algemene Plaatselijke Verordening het verbiedt om schade toe te brengen aan planten en bomen in publieke parken, bijvoorbeeld door bloemen te plukken. Schade van wifistraling zou hier ook onder vallen.

In 2010 zeiden onderzoekers van de Universiteit Wageningen dat wifistraling mogelijk bladsterfte en groeiproblemen veroorzaakt bij bomen en planten, maar onderzoeksinstituut TNO distantieerde zich vervolgens van dat resultaat. De universiteit doet momenteel een vervolgonderzoek naar de effecten van wifistraling op bomen.

Mensen

Tegenover NU.nl verklaart Kelder dat hij eigenlijk vooral bezorgd is over de effecten van straling van wifinetwerken en mobiele telefoons op mensen. "We krijgen heel veel klachten van mensen die zeggen: 'Kun je daar niet wat aan doen, want we vinden die straling maar niks.'"

Omdat de meeste wetenschappers het er over eens zijn dat straling niet schadelijk is voor mensen, kiest zijn partij er nu voor om bomen als invalshoek voor een verbod te gebruiken. Met een verbod op het nieuwe netwerk zegt Kelder het zekere voor het onzekere te willen nemen.

Omdat het netwerk van Bullseye de hele binnenstad van Groningen moet dekken, moet het volgens Kelder een 'erg sterk netwerk' zijn. Hij wil eerst de resultaten van nieuw onderzoek zien, voordat het netwerk actief wordt.

Masten

Hij erkent dat zijn partij waarschijnlijk niets zal kunnen doen aan de vele bestaande wifinetwerken en mobiele telefoonmasten in de stad. "Ik gebruik thuis natuurlijk ook gewoon een mobiele telefoon. We kunnen haast niet anders meer", aldus Kelder. "Maar dat is geen reden om je er geen zorgen meer over te maken."

Hij wijst op landen als Frankrijk en België, waar maatregelen worden genomen om het stralingsrisico voor kinderen te beperken.

Het is onwaarschijnlijk dat de vragen van de dierenpartij daadwerkelijk zullen leiden tot een uitstel van de lancering van het wifinetwerk. Volgens Kelder heeft hij tot nog toe 'weinig bijval' van andere partijen gekregen voor zijn plannen.

Het wifinetwerk van Bullseye moet in de tweede helft van 2013 worden ingeschakeld.