De manier waarop het rijk grote ict-projecten aanpakt is sinds 2008 weliswaar verbeterd, maar moet nog verder worden doorontwikkeld.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport.

Zo functioneert de chief information officer (CIO) op elk departement nog niet overal zoals bedoeld. De CIO moet een schakelfunctie vervullen tussen de leiding van het ministerie en de informatievoorziening.

Hij is ook degene die dit onderwerp op de bestuurlijke agenda kan krijgen. In de praktijk richten de CIO's zich vooral op de bedrijfsvoering, zoals de zorg voor de ict-infrastructuur, concludeert de rekenkamer.

"Daardoor kan het gebeuren dat vraagstukken over de informatievoorziening op de beleidsterreinen nog altijd onvoldoend aandacht krijgen."

Meebeslissen

De Rekenkamer roept op om de CIO een plek te geven in de ambtelijke top van elk departement, zodat zij tijdig advies kunnen geven en meebeslissen over beleid dat betrekking heeft op de ict. Minister voor Rijksdienst Stef Blok (VVD) is dat echter niet van plan, blijkt uit zijn reactie.

De rekenkamer deed eerder onderzoek naar het falen van ict-projecten van het rijk. Daaruit bleek dat deze projecten vaak langer duren dan gepland en meer kosten dan begroot. Bij het rijk liepen eind 2011 49 grote en risicovolle ict-projecten die samen 2,4 miljard euro kosten.