Het Openbaar Ministerie (OM) betaalt IT-dienstverlener Atos miljoenen euro's meer dan nodig is, omdat Atos 11.000 accounts bij het OM ondersteunt terwijl er maar 5000 medewerkers in dienst zijn.

Dat blijkt uit informatie waarover NU.nl beschikt. Het OM erkent de situatie en werkt eraan.

Atos is ingehuurd om de ICT-werkplekken te beheren en krijgt daarvoor per account een bedrag van ongeveer 800 euro. Het aantal afgerekende accounts blijkt twee keer zo groot te zijn als het daadwerkelijke aantal medewerkers bij het OM.

In totaal wordt betaald voor grofweg 11.000 accounts, terwijl er feitelijk maar ongeveer 5000 medewerkers bij het OM zijn. De overige 6000 plekken staan op naam van medewerkers die niet meer in dienst zijn.

Oud-medewerkers

"Vaak heb je het dan over tijdelijke arbeidskrachten of andere medewerkers die er al een tijd niet meer werken", vertelt een bron.

Een andere bron meldt dat een groot gedeelte van deze accounts afkomstig is vanaf de Rechtspraak. "Toen deze organisaties gescheiden zijn, zijn de accounts door het OM nooit opgeruimd."

Er wordt in het contract niet gekeken naar daadwerkelijk actieve medewerkers, maar naar het aantal bestaande identiteiten die in de Microsoft Active Directory-omgeving gezet zijn. Als bij vertrek een account niet wordt verwijderd, blijft de overheid gewoon betalen voor het niet gebruikte account.

Miljoenenstrop

De overheid betaalt nu 4 miljoen euro te veel voor het onderhoud. "Eigenlijk is de administratie een puinhoop en daar wordt grof geld voor betaald", meent de bron. "Een bezuiniging ligt voor het oprapen als er iets netter wordt geadministreerd."

Een woordvoerder van het Parket Generaal, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het hele OM, erkent tegenover NU.nl dat het probleem speelt. Er wordt niet per medewerker betaald, maar per account en dat blijkt fors duurder uit te pakken.

Opschonen

"Het aantal accounts is de basis waarop Atos een bepaalde hoeveelheid werk krijgt", stelt de zegsman. Hij benadrukt dat voor ieder account ook daadwerkelijk werk door Atos wordt verricht.

"Daar is ook geen verschil van mening over. Het is logisch dat Atos op basis van het aantal accounts denkt en werkt." Maar het OM vindt de situatie wel onwenselijk en is begonnen met het opschonen van de accounts.

Atos laat in een reactie aan NU.nl weten geen informatie te verstrekken over de dienstverlening aan haar klanten. "Dit vanwege contractuele verplichtingen aangaande vertrouwelijke informatie. Klanten kunnen desgewenst vragen beantwoorden, derhalve verwijs ik u dan ook door naar het OM."