AMSTERDAM/DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) komt in het verweer tegen de protestsite ritaverdonk.nl. Een aantal Amsterdamse rechtenstudenten is op de internetpagina kritisch over het uitzetbeleid van de minister.

Verdonk heeft de domeinnaam van de eigenaar teruggevraagd. In een brief aan de eigenaar van het domein beargumenteert Verdonk dat de internetpagina voor verwarring en misleiding kan zorgen. Verder beschouwt de minister de registratie van haar naam als een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

Eigenaar S. Timmer van het domein heeft Verdonk laten weten dat hij alleen de webruimte ter beschikking stelt. Het is een zaak tussen de studenten en de minister, stelt hij.

De domeinnaam ritaverdonk.nl is nog geen twee maanden geleden geregistreerd. Direct na haar aantreden legde het ministerie van Justitie wel de domeinnaam ministerverdonk.nl vast.