De Rijksoverheid wil flink bezuinigen op de jaarlijkse ICT-kosten van 885 miljoen euro.

Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de overheid, die in handen zijn van NU.nl. Een ambtenaar wordt ingezet om specifiek op software van Microsoft, Oracle en SAP te bezuinigen.

De stap volgt op een analyse van de jaarlijkse kosten voor software. In 2011 werd 327 miljoen euro uitgegeven aan de aanschaf en onderhoud van software. In totaal werd 885 miljoen euro uitgegeven aan ICT, schrijft een ambtenaar in het document naar aanleiding van een overleg van ICT-managers.

Die inschatting van de kosten zou nog conservatief zijn.

Hergebruik

Het uitgangspunt van de bezuinigingen is 'dat er aanzienlijke besparingen zijn bij hergebruik, het delen van contracten en licenties en applicatieplatformen binnen de Rijksoverheid'.

"De aanname dat de werkelijke kosten hoger liggen, lijkt gerechtvaardigd. Een besparing van 10 procent levert dus minimaal een bedrag van 32,7 miljoen op", is te lezen in de documenten. Om die besparing te realiseren moet er kennis worden gedeeld.

Werkgroep

Daarvoor wordt een soort werkgroep in het leven geroepen. Ook moet worden gekeken waar licenties of software opnieuw te gebruiken zijn.

Daarom zijn de ICT-managers gevraagd om akkoord te gaan met de aanstelling van een ambtenaar die wordt omschreven als 'strategisch leveranciersmanager SAP, Microsoft en Oracle' door de CIO-Rijk, de directeur informatisering bij de overheid.

De ambtenaar moet al in april 2013 aan de slag gaan en ook bij de inkoop meehelpen.

Oracle

In het document wordt ook gewezen op een incident met Oracle, waardoor veel geld is bespaard. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) gebruikte licenties voor software van Oracle. Toen het bedrijf een inspectie bij de overheid uitvoerde beweerde het dat het ministerie niet aan de regels zou voldoen.

Er werd een claim van 4 miljoen euro ingediend, maar die was af te kopen door eenmalig 800.000 euro te betalen en jaarlijks ongeveer 200.000 euro extra bovenop de al overeengekomen 680.000 euro te betalen.

Het ministerie voerde zelf een onderzoek uit en deed 'contractoptimalisatie'. Daarmee werden de nieuwe kosten uiteindelijk niet de 864.000 euro die Oracle becijferde, maar 570.000 euro per jaar, een besparing van 34 procent.

Beheerkosten

"De besparing kan nog hoger worden als de contractoptimalisatie op Rijksniveau wordt uitgevoerd. De besparingen uit de eerste twee jaar zijn gebruikt om de verander- en migratiekosten te dekken op OCW- en onderdeelniveau", schrijven de opstellers van het document. "De lagere beheerkosten door de geoptimaliseerde inrichting zijn niet in de cijfers meegenomen."

Er wordt al langer gekeken naar het besparen op licentiekosten. In 2011 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar het invoeren van opensourcesoftware, waar in het geheel geen licentiekosten voor hoeven te worden betaald.

De conclusie was toen dat er nauwelijks winst was te behalen voor de overheid, omdat de softwareprogramma’s dan moeten worden vervangen. Op dit onderzoek was veel kritiek.

Estland

In 2012 deed GroenLinks nog een voorstel om bij de Nederlandse overheid toch opensourcesoftware te gebruiken, omdat dat veiliger zou zijn en fors kosten zou besparen. In Estland gebruikt de overheid al veel opensourcesoftware. Ook de Britse overheid adviseert sinds kort departementen open-sourcesoftware te gebruiken.

Oracle wil niet op de zaak reageren.