Steeds meer informatie die relevant is voor ouderen wordt alleen via internet verspreid, maar is daar ook steeds moeilijker te vinden.

Die constatering doen medewerkers van de OuderenOmbudsman die ouderen helpen via de digitale snelweg gegevens te vinden.

Het gaat om inlichtingen over allerlei regelingen, belastingzaken of voor het indienen van klachten. Vooral de overheid en de daaraan gelieerde organisaties zouden zich daar schuldig aan maken.

''Steeds meer informatie wordt alleen via internet verstrekt, maar is slecht vindbaar’’, weet de woordvoerster van de OuderenOmbudsman.

Klachtenformulieren

Zo zouden vooral klachtenformulieren van overheidsinstellingen moeilijk vindbaar zijn en is informatie bij loketten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) soms niet toegankelijk.

Ook informatie over allerlei projecten voor ouderen, bijvoorbeeld het eetproject Eten met een Maatje in Den Haag, is moeilijk te vinden. ''Je ziet ook grote verschillen per gemeente. Soms komt er wel wat informatie naar boven als er telefonisch contact is geweest", zegt de woordvoerster.

Alleen digitaal

''We merken dat wij als OuderenOmbudsman sneller informatie naar boven krijgen dan wanneer ouderen dat zelf doen. Soms na veel doorverbinden en aanhouden krijgen wij dan toch de juiste persoon aan de lijn en vinden we de informatie die nodig is.''

Probleem is tegelijkertijd dat steeds vaker alleen maar digitaal gereageerd kan worden, zoals bij sommige woningbouwverenigingen en banken.

Om een deel van het probleem op te lossen zet de OuderenOmbudsman een digitale kennisbank op waarin informatie voor ouderen wordt verzameld die snel naar boven kan worden gehaald.